Giới thiệu chung

 1. Tên đơn vị:

Tiếng Việt: PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

Tiếng Anh: DEPARTMENT OF QUALITY ASSURANCE

2. Tên viết tắt của đơn vị:  

Tiếng Việt: KT&ĐBCLĐT.

Tiếng Anh: 

3. Tên trước đây: BAN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

4. Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Văn Lang

5. Địa chỉ của đơn vị: 45 Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang, Quận 1, TP. HCM.

6. Thông tin liên hệ: 

Điện thoại: (08) 38373620

Số fax: (08) 38369716

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://ktdbcl.vanlanguni.edu.vn

7. Năm thành lập đơn vị: 

    Ban đảm bảo chất lượng đào tạo được thành lập theo Quyết định số 527/2011/QĐ-VL do Hiệu trưởng Trường Đại học dân lập Văn Lang ký ban hành ngày 30/12/2011, là đơn vị quản lý chịu  sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám Hiệu.

home_Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout