Kế hoạch tập huấn công tác đảm bảo chất lượng đợt 1/2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

PHÒNG KT&ĐBCLĐT

Số: KH 03/112016 /PKTKTDBCL-VL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. HCM, 16/11/2016

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

1. Mục đích tập huấn

Thực hiện Công văn số 979/BGDĐT-KTKĐCLGD ban hành ngày 03/3/2015 về việc triển khai công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH, TCCN năm 2015 và 2016, Trường Đại học Văn Lang tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ triển khai công tác tự đánh giá cấp Trường năm 2016, hướng đến việc xây dựng văn hóa chất lượng tại Trường Đại học Văn Lang.

 2. Nội dung tập huấn

- Tổng quan về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng.

- Lập báo cáo Tự đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng: những yêu cầu quan trọng cần thực hiện và minh chứng cần có.

3. Thành phần tham dự

Các thành viên trong Hội đồng Tự đánh giá, Ban thư ký, Nhóm chuyên trách và Tổ ĐBCL của các đơn vị.

4. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 14h00’ Ngày 18/11/2016

- Địa điểm: Phòng 203A

 5. Kế hoạch thực hiện

 5.1. Phân công thực hiện

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Người thực hiện

Ghi chú

1

Phụ trách chung

3/11-18/11

PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu

 

2

Lên danh sách và ra quyết định thành lập Tổ ĐBCL tại các đơn vị

07-15/11

Phan Nhất Linh

 

3

Chuẩn bị nội dung, photo và chuyển tài liệu tập huấn

14-17/11

Khuất Thị Ngọc,

Trần Ngọc Hạnh

 

4

Chuẩn bị Hội trường (Backdrop sắp xếp chỗ ngồi), các thiết bị hỗ trợ, liên hệ TTTTTV chụp hình và đưa thông tin tập huấn lên Website.

14-17/11

Trần Hồng Nhựt Minh,

Đặng Anh Lực

 

5

Đón tiếp và phát tài liệu tập huấn

18/11

Khuất Thị Ngọc,

Trần Ngọc Hạnh

 

6

Phụ trách về Kỹ thuật và chuyển Micro trong buổi tập huấn

18/11

Trần Hồng Nhựt Minh

Đặng Anh Lực

 

7

Ghi biên bản

18/11

Khuất Thị Ngọc,

Trần Ngọc Hạnh

 

5.2. Chương trình tập huấn

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

14h00-14h10

Đón tiếp và chuyển tài liệu tập huấn

Phòng KT&ĐBCL

14h10-14h15

Giới thiệu chung

Phan Nhất Linh

14h15-14h20

Phát biểu khai mạc buổi tập huấn

PGS.TS.Trần Thị Mỹ Diệu – Hiệu trưởng

14h20-15h50

Tổng quan về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng.

TS. Nguyễn Kim Dung

15h50-16h00

Giải lao

 

16h00-17h00

Lập báo cáo Tự đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng: những yêu cầu quan trọng cần thực hiện và minh chứng cần có.

TS. Nguyễn Kim Dung

17h00-17h05

Bế mạc+chụp hình

PGS.TS.Trần Thị Mỹ Diệu – Hiệu trưởng

 

 HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 PGS.TS. TRẦN THỊ MỸ DIỆU

back to top

home_Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout