Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT quy định về Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Featured

Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT quy định về Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Thay thế cho Quyết định số 76/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/12/2007..... Chi tiết....

 

back to top

home_Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout